Switched documentation to xhtml, to be able to integrate google-pretty-print
authorKai Moritz <kai@juplo.de>
Tue, 29 Apr 2014 18:43:15 +0000 (20:43 +0200)
committerKai Moritz <kai@juplo.de>
Mon, 2 Jun 2014 08:12:57 +0000 (10:12 +0200)
commit64900890db2575b7a28790c5e4d5f45083ee94b3
tree96daefc4cd7a304c09c5ff10c97da4ba7eeabb76
parentbd78c276663790bf7a3f121db85a0d62c64ce38c
Switched documentation to xhtml, to be able to integrate google-pretty-print
17 files changed:
src/site/apt/configuration.apt [deleted file]
src/site/apt/debugging.apt [deleted file]
src/site/apt/force.apt [deleted file]
src/site/apt/index.apt [deleted file]
src/site/apt/issue-tracking.apt [deleted file]
src/site/apt/mail-lists.apt [deleted file]
src/site/apt/pitfalls.apt [deleted file]
src/site/apt/skip.apt [deleted file]
src/site/site.xml
src/site/xhtml/configuration.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/debugging.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/force.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/index.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/issue-tracking.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/mail-lists.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/pitfalls.xhtml [new file with mode: 0644]
src/site/xhtml/skip.xhtml [new file with mode: 0644]