Upgraded Spring Boot from 1.3.1 to 1.5.14
authorKai Moritz <kai@juplo.de>
Tue, 3 Jul 2018 08:50:24 +0000 (10:50 +0200)
committerKai Moritz <kai@juplo.de>
Tue, 3 Jul 2018 14:51:05 +0000 (16:51 +0200)
pom.xml

diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index 656ed18..63299c4 100644 (file)
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -15,7 +15,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
-    <version>1.3.1.RELEASE</version>
+    <version>1.5.14.RELEASE</version>
   </parent>
 
   <organization>